Bukvić Uzeir

Bukvić Uzeir rođen je 1946. u Kukuljama, kod Bijelog Polja, Crna Gora. U Brčkom je završio gimnaziju, a potom je studije nastavio najprije na Filološkom fakultetu (Odsjek slavistika), a potom na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu. Radio je u Brčkom i Sarajevu i za svoj rad nagrađivan najvišim nagradama u novinarstvu. Dvadeset godina bio je …

Bukvić Uzeir Čitaj još »