O nama

Bošnjačko društvo pisaca je nevladino, neprofitno i nestranačko strukovno udruženje čiji su članovi pisci različitih umjetničkih izraza i svih generacija. Osnovano je iz nužnosti i zbog pomankanja prostora za publiciranje i prezentiranje tekuće književničke produkcije (književne večeri, promocije knjiga, književni listovi i časopisi, praćenje i učešće na domaćim i inozemnim konkursima),  te iz potrebe za poticanjem aktivne komunikacije među piscima iz različitih regiona, država, kontinenata.

Osnovni ciljevi Bošnjačkog društva pisaca su: zaštita bošnjačkih pisaca i zaštita njihovih individualnih i strukovnih prava i interesa, kniževno-umjetničkog djela i ukupnog svaralaštva; podrška za razvoj konceptualnih projekata i unapređivanja književnog stvaralaštva u BiH, regionu i svijetu, zaštite digniteta spisateljskog rada i afirmacije bošnjačke i bosanskohercegovačke književnosti u zemlji i inostranstvu sukladno Zakonu; zalaganje za punu stvaralačku i književnu slobodu,  unapređivanje književno-estetskih standarda kod vrednovanja književnog rada, te za stvaranje što povoljnijeg općeg društvenog okruženja, u kojem će se književno djelo tretirati i valorizirati kao značajan doprinos ukupnom kulturnom razvoju; Iniciranje edukacije novih i postojećih članova udruženja koji će raditi različite vrste projekata (stručni, istraživački i dr.); zalaganje da se samostalno i u saradnji sa drugim  institucijama u zemlji i inostranstvu, a posebno sa pozorišnim stvaraocima i ličnostima, pomaže otkrivanju i afirmisanju talentiranih drmskih pisaca, dajući im priliku da obogate iskustva i unaprede svoj vještine; podstiče izdavačku djelatnost, u kojoj će posebno mjesto zauzimati izdanja bošnjačkih pisaca, sudjelujući putem svojih predstavnika u organima i tijelima, u okviru odgovarajućih ministarstava, koji se bave ovim pitanjima, sukladno zakonu; inicira jačanje regionalne suradnje pisaca,  razmjene domaćih i stranih pisaca uz organiziranje seminara, simpozija, stručnih skupova i radionica u cilju edukacije i razmjene iskustava.

Predsjednik Bošnjačkog društva pisaca je Almir Zalihić, književnik.

Predsjednik Upravnog odbora Bošnjačkog društva pisaca je Filip Mursel Begović, književnik i publicist.

Upravni odbor Bošnjačkog društva pisaca čine: prof. dr. Fahrudin Rizvanbegović (univerzitetski profesor književnosti), Mujo Musagić (književnik), prof. dr. Ena Begović-Sokolija (univerzitetski profesor književnosti), Zehnija Bulić (književnik), Filip Mursel Begović (književnik i publicist), Almir Zalihić (književnik).