Sinanović Mirsad

Mirsad Sinanović rodio se 1955. godine u Foči. Osnovnu i srednju školu završio je u rodnom gradu, a potom je pohađao Filozofski fakultet u Sarajevu. Diplomirao je na Odsjeku za istoriju jugoslavenskih književnosti i savremeni sh/hs. jezik kod prof. dr. Muhsina Rizvića sa temom Historijska podloga rodoljubive lirike i dramskog rada Safvet-bega Bašagića.

Od 1978. do 1990. radio kao profesor jezika u Foči. Godine 1990. s porodicom se doseljava u Sarajevo gdje radi kao saradnik Muslimanskog glasa.

Udruženje novinara BiH 1995. godine proglasilo ga je najboljim ratnim reporterom za 1994. godinu. Njegove knjige su prevođene na više jezika. Član je Društva pisaca Bosne i Hercegovine.

Živi i radi u Sarajevu.

Objavljene knjige

Smrti i pobjede (knjiga ratnih reportaža), 1997.

Bosna između Washingtona i Daytona (politički eseje), 1998.

Osman i aždaha (kratka proza, Sarajevo, 2000.

Žrtvovanje vuku (roman), Prometej, Sarajevo, 2003.

San Hasana Nazira (roman), Connestum, Sarajevo, 2005.

Kulin (roman), Svjetlost, Sarajevo, 2007.

Roman o Ajvazu (roman), Planjax komerc, Tešanj, 2008.

Merdžan-kaduna : male priče o velikim ljudima (priče), Dobra knjiga, 2014.

Sokollu Mehmed-paša (roman), Planjax komerc, Tešanj, 2016.

Roman o Ajvazu : voda iz stijene, Planjax komerc, Tešanj, 2019.

Kolonija (priče), Dobra knjiga, Sarajevo, 2020.