Sinanović Mirsad

Mirsad Sinanović rodio se 1955. godine u Foči. Osnovnu i srednju školu završio je u rodnom gradu, a potom je pohađao Filozofski fakultet u Sarajevu. Diplomirao je na Odsjeku za istoriju jugoslavenskih književnosti i savremeni sh/hs. jezik kod prof. dr. Muhsina Rizvića sa temom Historijska podloga rodoljubive lirike i dramskog rada Safvet-bega Bašagića. Od 1978. …

Sinanović Mirsad Čitaj još »