Kriještorac Mirsad

Kriještorac Mirsad rođen je 28. Februara 1967, u Peći, na Kosovu. Doktorirao političke nauke na Fakultetu za međunarodne i javne poslove Florida Internacionalnog univerziteta, na Odsjeku za politiku i međunarodne odnose gdje također predaje svoje predmete na višim nivoima o etničkoj pripadnosti i nacionalizmu i međunarodnoj zaštiti ljudskih prava. Magistrirao je političke nauke i magistrirao političke nauke. …

Kriještorac Mirsad Čitaj još »