Rizvanbegović Fahrudin

Rizvanbegović, dr. Fahrudin (Stolac, 4. februara 1945). Studirao je i 1968. diplomirao na grupi Južnoslavenski jezici i komparativna književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 1982. odbranio magistarsku radnju Književno djelo Hamida Dizdara, a 1986. doktorsku disertaciju Pripovjedna proza Skendera Kulenovića. Područje njegova naučnoistraživačkog bavljenja jeste književna historija i književna kritika, prvenstveno u …

Rizvanbegović Fahrudin Čitaj još »