Nametak Fehim

Fehim Nametak rodio se 6. marta 1943. godine u Sarajevu. Završio je studij arapskog jezika i književnosti i turski jezik na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Magistarski rad pod nazivom: “Tursko društvo u ranim romanima Rešada Nurija Güntekina”, odbranio je na Filološkom fakultetu u Beogradu 1973. godine. Na istom fakultetu odbranio je 1979. godine doktorsku disertaciju pod nazivom: “Fadil-paša Šerifović, pjesnik i epigrafičar Bosne”.

Radio je u Orijentalnom institutu u Sarajevu od 1966. godine gdje bio direktor od 1994. do 1998. Od 1992. do penzionisanja radio je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu na predmetima iz turske književnosti. Kao gostujući profesor predavao je na Filološkom fakultetu u Skoplju i na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Bio je dugogodišnji saradnik Bošnjačkog instituta u Zürichu od njegovog osnivanja 1988. godine.

Fehim Nametak proučava tursku književnost, naročito književnost Bošnjaka na turskom jeziku. Objavio je veći broj knjiga, studija, prijevoda, kritika i polemika. Bio je urednik za bošnjačke pisce iz Bosne i Hercegovine u Leksikonu pisaca Jugoslavije (Novi Sad), saradnik Enciklopedije Jugoslavije (Zagreb) i İslâm Ansiklopedisi (Istanbul). Prevodilac je s osmanskog turskog jezika kapitalnih djela bošnjačke književnosti i bosanskohercegovačke historiografije, priređivač kataloga arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa.

Dobitnik je više nagrada među kojima se ističu nagrade za Doprinos turskom svijetu (TÜRKSAV) za 2009. godinu i za životno djelo koju mu je u Ankari 2014. godine uručio tadašnji turski predsjednik Abdullah Gül.

Objavljene knjige

Fadil-paša Šerifović, pjesnik i epigrafičar Bosne, Orijentalni institut u Sarajevu, Sarajevo, 1980.

Pregled književnog stvaranja bosansko-hercegovačkih Muslimana na turskom jeziku, El-Kalem, Sarajevo 1989.

Divanska poezija XVI i XVII stoljeća, Institut za književnost i Svjetlost, Sarajevo, 1991.

Divanska književnost Bošnjaka, Orijentalni institut i Međunarodni centar za mir, Sarajevo, 1997.

Katalog arapskih, perzijskih, turskih i bosanskih rukopisa iz zbirke Bošnjačkog instituta (koautor: Salih Trako), Bošnjački institut, Zürich, 1997.

Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa Gazi Husrev-begove biblioteke, sv. IV, Al-Furqan – London, Rijaset islamske zajednice BiH, Sarajevo, 1998.

Hasan Kafija Pruščak, (u koautorstvu s Amirom Ljubovićem), Sarajevo-Publishing, Sarajevo, 1999.

Katalog arapskih, perzijskih, turskih i bosanskih rukopisa iz zbirke Bošnjačkog instituta, sv. II (koautor: Salih Trako), Bošnjački institut, Sarajevo – Zürich, 2003.

Pojmovnik divanske i tesavvufske terminologije, Orijentalni institut u Sarajevu, Sarajevo, 2007.Historija turske književnosti, Orijentalni institut, Sarajevo, 2013.