Alić Sead

Sead Alić rodio se 1956. godine u Zenici. Diplomirao je filozofiju i južnoslavenske jezike i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1981. godine. Nakon završenog magistarskog studija obranio je 1986. godine na istom fakultetu magistarski rad pod naslovom “Iskustvo estetičke misli Waltera Benjamina”.

Doktorsku disertaciju pod naslovom “Filozofija i književnost. Od ideologija zavođenja do manipuliranja medij(im)a” obranio je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2007. godine, a disertaciju pod naslovom “Filozofija medija Marshalla McLuhana” 2009. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Godine 2012. izabran je na prijedlog Vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za humanističke znanosti u polju filozofije, a godine 2017. i u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u istom polju. Od godine 2012. radi kao vanredni, te od 2017. kao redovni profesor na Sveučilištu Sjever.

Stekao je iskustvo rada na radiju (101), televiziji (HRT), a praktična iskustva povezao s teorijskim znanjima, te inicirao u Hrvatskoj i regiji ustanovljenje filozofije medija kao filozofijske discipline.

Radi na odjelu Komunikologija, mediji i novinarstvo.

Sudjelovao je na više od stotinu znanstvenih simpozija. U znanstvenim i drugim publikacijama objavio nekoliko stotina znanstvenih i publicističkih radova. Živi i radi u Zagrebu.

Objavljene knjige

Rođenje tragedije iz duha novokomponirane glazbe, Phenomena, Zagreb, 1999.

Mediji, od zavođenja  do manipuliranja, AGM, Zagreb, 2009.

McLuhan, najava filozofije medija, CFM, Zagreb, 2010.

Rječnik epohe, CFM, Zagreb, 2010.

Masmediji, zatvor bez zidova, CFM, Zagreb, 2012.

Masmedijski fundamentalizam, Sveučilište Sjever, 2014.

Medij jezika, Medijska kultura, Nikšić, 2016.

Ničeansko novinarstvo, Sveučilište Sjever, 2016.

Razgovori s učiteljem, BNZH, Zagreb, 2016.

Islam na nišanu, BNZH, Zagreb, 2017.

Philosophy of the Media is the Message, LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, 2019.

Masovna proizvodnja narcizma, Sveučilište Sjever i Centar za filozofiju medija, Zagreb, 2019.

The Road to a New Totalitarianism LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, 2021.

Bog u nacionalnom dresu, Sveučilište Sjever, Varaždin, 2021.

How to Unite the Heavens?, LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, 2022.