Begović Sokolija Ena

Prof. dr. Ena Begović-Sokolija (1983) osnovnu školu i Opću gimnaziju završila je u Zenici 2001. godine. Diplomirala je 2006. godine na Odsjeku za književnosti naroda Bosne i Hercegovine Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Tokom studija bila je dva puta stipendist Fondacije “Muhsin Rizvić” a potom i DAAD-ov stipendist, s tromjesečnim studijskim boravkom na Odsjeku za južnu slavistiku Instituta za slavistiku Univerziteta “Martin-Luther”, Halle-Wittenberg.

Iste (2006) godine upisuje se na Postdiplomski studij iz književnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.Godine 2007. izabrana je u zvanje asistentice za oblast hrvatske književnosti na Odsjeku za književnosti naroda Bosne i Hercegovine Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Godine 2010. na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu odbranila je magistarsku radnju pod nazivom “Fantastički diskurs u pripovijetkama i romanima Vitomira Lukića”, te potombirana u zvanje više asistenticeza oblast hrvatske književnosti na Odsjeku za književnosti naroda Bosne i Hercegovine Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Godine 2017. na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom “Slika Drugog u bosanskohercegovačkoj franjevačkoj književnoj tradiciji do početka XX stoljeća i predodžbe o franjevcima u savremenoj književnosti Bosne i Hercegovine”, te potom birana u zvanje docentice, a 2023. godine u zvanje vanredne profesorice za oblasti hrvatske književnosti i književnosti naroda Bosne i Hercegovine na Odsjeku za književnosti naroda Bosne i Hercegovine Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

U okviru međuuniverzitetske saradnje održala je seminare na Institutu za slavistiku u Halleu te na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovala je u projektu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke pod nazivom “Modeli proučavanja i podučavanja književnosti naroda Bosne i Hercegovine” te u različitim projektima Gradske biblioteke Zenica, Opće biblioteke Vareši Gradske biblioteke Travnik.

Posebno područje njezinog zanimanja je bosanskohercegovačka i hrvatska književna i kulturna baština, s naročitim naglaskom na roman i poeziju u Bosni i Hercegovini. Sudjelovala je na petnaestak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova te objavila dvadesetak stručnih i znanstvenih radova. Recenzentica je u više bosanskohercegovačkih časopisa za književne i kulturne studije. Autorica je predgovora i poglavlja u knjizi U svijetu snoviđenja (Gradska biblioteka Zenica, 2021), objavljenoj u povodu devedeset godina od rođenja Vitomira Lukića te naučne monografije Fratri o Drugima: predodžbe o drugosti u književnosti franjevaca Bosne Srebrene (Dobra knjiga, Sarajevo, 2023). Članica je Matičnog odbora Bošnjačke zajednice kulture “Preporod”.

Objavljene knjige

U svijetu snoviđenja, Gradska biblioteka Zenica, 2021. (koautorica)

Fratri o Drugima: predodžbe o drugosti u književnosti franjevaca Bosne Srebrene, Dobra knjiga, Sarajevo, 2023