Fehratović Jahja

Fehratović, Jahja rođen je 29. 3. 1982. godine u Novom Pazaru. Nakon završetka Srednje medrese „Gazi Isa-beg“ u Novom Pazaru, studije bošnjačke književnosti i bosanskog jezika završava na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a magistarske i doktorske studije iz jezika i književnosti na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru. Trenutno je u zvanju vanrednog profesora.

Studijska usavršavanja imao je na Martin Luter Univerzitetu u Halle-Witenbergu (Njemačka). Jedan je od osnivača Katedre bosnistike na Odsjeku balkanistike Univerziteta Trakija u Jedranama (Turskoj). Pored toga, studijska usavršavanja imao je u Sjedinjenim Američkim Državama. Na Internacionalnome univerzitetu u Novom Pazaru obnašao je funkciju Upravnika Univerzitetsake biblioteke, a trenutno je rukovodilac Departmana za filološke studije.

Učesnik je više desetina međunarodnih naučnih konferencija i autor velikog broja naučnih radova. Autor je sedam knjiga iz oblasti umjetničke književnosti, filologije i društvenih znanosti.

Objavljene knjige

Korektor sveznadar, poezija, 2004.

Bedova, proza, 2005.

Enciklopedija sandžačkobošnjačke književnosti 1-2, 2014.

Jezik bosanski, udžbenik za dijasporu, 2019.