Sokolija Mahir

Mahir Sokolija rodio se u Sarajevu 6. novembra 1970. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Sarajevu, nakon čega upisuje studij na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. U aprilu 1992. uključio se kao dobrovoljac u redove Teritorijalne odbrane RBiH, a kao pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine u augustu 1992. godine teško je ranjen u borbama za Sarajevo. U statusu je sedamdeset postotnog ratnog vojnog invalida.

U akademskoj 2005/2006. godini upisao se kao student na Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za književnosti naroda Bosne i Hercegovine. Za izvrsne rezultate tokom studija, koji je okončao 2008. godine, nagrađen je posebnom plaketom Filozofskog fakulteta.

Bio je jedan od osnivača i zamjenik glavnog i odgovornog urednika mjesečnika Vox od februara 1990. do oktobra 1990. godine. Od februara do septembra 1991. urednik je u redakciji sedmičnog političkog časopisa Bosanski pogledi.

Od maja 1993. godine do marta 1998. radio je u Bošnjačkom institutu u Zürichu, a od 1996. do 1998. kao direktor ove institucije.

Urednik knjiga, udžbenika i grafički dizajner je od aprila 1998. do danas. Uređivao je beletristiku, stručne knjige, novine i časopise te udžbenike za osnovne škole. Grafički je dizajnirao i za štampu pripremio više od 1.000 knjiga, udžbenika, stručnih i drugih časopisa.

Od marta 2015. radi kao izvršni urednik u sedmičnom časopisu Stav.

Objavljene knjige

Tunjo – Velik turban pod njim hodže nema, Merton Graphics, London, 1995.