Sijarić Safet

Sijarić, Safet (Godijevo kod Bijelog Polja, 1952). Osnovnu školu pohađao je u rodnom Godijevu, te na Sipanju i u Loznoj, a srednju u Novom Pazaru i u Peći, nakon čega završava studije opšte i komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

U Sarajevu je kao student, godine 1975., objavio i prve svoje priče.

Objavljene knjige

Vučja gora

San o dragom kamenu

Rod i dom

Udar orla

Glas divine

Zmijski vez

Brod na Bistrici

Pohod na Visočicu

Do na sami kraj svijeta, Žena s tromeđe