Komarica Tahani

Komarica, Tahani (Sarajevo, 1978.) Diplomirala na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu odsjek razredna nastava. Magistrirala je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu odsjek za komunikologiju. Trenutno je doktorant na Filozofskom fakultetu u Tuzli na odsjeku za Komunikologiju.

Objavljene knjige

Iza mušebaka, roman (2017.)

Arije – prvi djed bosanski, roman (2022.)